Pas 1 de 4

Activitat 2

Us presentem unes activitats de mostra que combinen una metodologia de les presentades amb una àrea competencial concreta.
Es tracta de propostes que podrieu utilitzar en una aula, amb diferents temporalitats, i adaptant-les, a diferents tipus de col·lectius.
En funció de la metodologia escollida el plantejament serà més o menys dirigit pels formadors (vosaltres) o més o menys basat en les necessitats planntejades pels participants.
Amb aquestes activitats com a inspiració o model, els suggeriments que heu trobat a les lliçons i la vostra experiència i creativitat haureu de plantejar 1 proposta formativa.

En aquesta proposta formativa haureu d'indicar el nom de la proposta, quina metodologia fa servir i quina àrea competencial pretén treballar. Després haureu d'omplir els diferents camps de la proposta (resum, objectius, desenvolupament -pas a pas-, observacions a tenir en compte i referències). I enviar-la mitjançant l'espai habilitat al final d'aquesta lliçó.

Plantilla descarregable d'activitat