1. Introducció
Tipus: Mixt Start quizLlegeix més
Preguntes: 7
Intents permesos: Il·limitat
Disponible: Sempre
Proporció per aprovar: 75%
Passat:
2. Gamificació (metod.)
Tipus: Mixt Start quizLlegeix més
Preguntes: 4
Intents permesos: Il·limitat
Disponible: Sempre
Proporció per aprovar: 75%
Passat:
3. Aprenentatge Basat en Problemes (metod.)
Tipus: Mixt Start quizLlegeix més
Preguntes: 6
Intents permesos: Il·limitat
Disponible: Sempre
Proporció per aprovar: 75%
Passat:
4. Comunicació i col·laboració (comp.)
Tipus: Mixt Start quizLlegeix més
Preguntes: 5
Intents permesos: Il·limitat
Disponible: Sempre
Proporció per aprovar: 75%
Passat:
5. Resolució de problemes (comp)
Tipus: Mixt Start quizLlegeix més
Preguntes: 2
Intents permesos: Il·limitat
Disponible: Sempre
Proporció per aprovar: 75%
Passat:
6. Activitat 1
Tipus: Mixt
La lliçó està tancada
Llegeix més
Preguntes: 4
Intents permesos: Il·limitat
Disponible:
Opens 24/03/2017 - 01:00
Closes 01/12/2017 - 01:00
Proporció per aprovar: 75%
Passat:
7. Flipped Classroom (metod.)
Tipus: Mixt Start quizLlegeix més
Preguntes: 6
Intents permesos: Il·limitat
Disponible: Sempre
Proporció per aprovar: 75%
Passat:
8. Aprenentatge basat en projectes (metod.)
Tipus: Mixt Start quizLlegeix més
Preguntes: 5
Intents permesos: Il·limitat
Disponible: Sempre
Proporció per aprovar: 75%
Passat:
9. Seguretat (comp.)
Tipus: Mixt Start quizLlegeix més
Preguntes: 2
Intents permesos: Il·limitat
Disponible: Sempre
Proporció per aprovar: 75%
Passat:
10. Alfabetització informacional (comp.)
Tipus: Mixt Start quizLlegeix més
Preguntes: 2
Intents permesos: Il·limitat
Disponible: Sempre
Proporció per aprovar: 75%
Passat:

Pàgines